English English    
     
Słowo Prawdy Numer 05/2015 PDF Drukuj Email
Mateusz Wichary   
15 maja 2015

Słowo Prawdy 05/2015
internetowa wersja miesięcznika Słowo Prawdy.

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością numeru, przeczytania wybranych artykułów albo wykupienia prenumeraty (klasycznej lub elektronicznej).

 
Jubileusz 80-lecia prezbitera Konstantego Wiazowskiego PDF Drukuj Email
Jonasz Skrzypkowski   
15 maja 2015

Jubileusz 80-lecia Konstantego WiazowskiegoOby wielu liderów Kościoła mogło cieszyć się takim zapałem do dalszej służby, jaki wciąż jest obecny w prezbiterze Konstantym Wiazowskim! W tym roku brat Konstanty obchodzi jubileusz 80-tych urodzin oraz 50-lecie służby Bogu w naszym Kościele.

 
Śniadanie Wielkanocne dla samotnych w Warszawie PDF Drukuj Email
Marcin Korowaj   
15 maja 2015

Śniadanie wielkanocne dla samotnych w Warszawie

Po raz pierwszy w historii Warszawy odbyło się Śniadanie Wielkanocne dla osób samotnych i bezdomnych. W niedzielny poranek 5 kwietnia, w hali rozstawionej na Placu Defilad zgromadziły się około 2 tysiące osób, aby przy wspólnym posiłku świętować zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa.

 
Świadectwa misji naszego Kościoła: Cieszyn i Nidzica PDF Drukuj Email
Aleksandra Jodziewicz   
15 kwietnia 2015

Nabożeństwo w NidzicyNa początku zeszłego roku ustanowiony został Fundusz Misyjny Kościoła. W pierwszym roku jego funkcjonowania Bóg pobłogosławił nam dwunastoma stałymi darczyńcami. Obecnie, ze zgromadzonych środków wspierani są dwaj bracia: Rafał Żywotek, który z ramienia Zboru „Oaza” w Wiśle prowadzi placówkę w Cieszynie oraz Artur Kacprzak, który prowadzi Zbór w Nidzicy. Poniżej zamieszczamy świadectwa Bożego działania w ich służbie.

 
Ukraina – codzienna modlitwa o pokój PDF Drukuj Email
Konstanty Wiazowski   
15 kwietnia 2015

Modlitwa o pokój na UkrainieGdy słońce ukazuje się nad horyzontem, na centralnym placu Charkowa spotykają się ludzie, którzy klękają i modlą się o pokój dla swojego miasta. Dzień 2. marca tego roku to już 365. dzień tej wspólnej modlitwy. Spotykają się na niej ludzie z różnych kościołów – z denominacji protestanckich jak i prawosławni. Modlą się o pokój dla miasta, które jest tak blisko położone od regionu, gdzie trwają walki.

 
Pomóżmy Syrii PDF Drukuj Email
Urszula Lis   
15 lutego 2015

Hawiin, 9-letnia uciekinierka z Kobane - fot. Maciej Moskwa/TESTIGOApel akcji pomocy uchodźcom pod patronatem Aliansu Ewangelicznego. Od 2011 roku w Syrii trwa wojna domowa. Każdego dnia giną tam chrześcijanie. Całe rodziny są zmuszone do opuszczenia swoich domów, młodzi chłopcy bez własnej woli wcielani do wojska. Pomimo tak dużej skali okrucieństwa, temat ten jest zmarginalizowany w polskich mediach. Niewiele mówi się o genezie wewnętrznego konfliktu i jego przebiegu.

 
Prośba modlitewna braci na Ukrainie PDF Drukuj Email
Igor Bandura   
26 lutego 2014

Poniższa prośba o modlitwę została złożona przez Igora Bandurę, który jest jednym z wiceprzewodniczących Ukraińskiej Unii Baptystycznej na ręce Tony Pecka – Przewodniczącego z Europejskiej Federacji Baptystycznej: „Dziękujemy za zainteresowanie i płynącą z serc chęć do zanoszenia naszego narodu do Boga w waszych modlitwach. Chcielibyśmy prosić o modlitwę, zwłaszcza w następujących pilnych potrzebach:

 
Ten świat umiłowany PDF Drukuj Email
Mateusz Wichary   
15 maja 2015

Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (J 3:16) Nasz świat się zmienia. I to szybko. Tak szybko, że być może nawet nie jesteśmy w stanie tego ocenić. Ludy migrują. Wielu naszych rodaków (w tym braci i sióstr) udało się do Wielkiej Brytanii. Założyli tam rodziny. Ich dzieci język polski będą znały tylko jako język rodziców. Za dwa pokolenia pochodzenie polskie będzie wyłącznie powodem do dumy (lub kompleksów) części młodych Brytyjczyków.

 
Wspólne nabożeństwo Zborów Okręgu Gdańskiego PDF Drukuj Email
Piotr Gruchała   
15 maja 2015

Nabożeństwo Okręgowe w Gdańsku. Fot. Wojciech Roeding29 marca, w niedzielę tradycyjnie utożsamianą ze wspominaniem niedzieli palmowej w gdańskim budynku Domu Technika NOT odbyło się pierwsze doroczne wspólne nabożeństwo Okręgu Gdańskiego KCHB. Hasłem spotkania były słowa apostoła Pawła zapisane w trzecim rozdziale listu do Efezjan: „aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą” (Ef 3:10).

 
Życie pomiędzy dwoma światami PDF Drukuj Email
Włodek Tasak   
15 maja 2015

Doczesność ma nas cieszyć. Uczono nas, że jest ona zadaniem: „jesteśmy tu, by ratować świat”. Trochę to megalomańskie – ktoś inny, większy od nas uratował świat.

 
Misja w Bośni i Hercegowinie PDF Drukuj Email
Aleksandra Jodziewicz   
15 kwietnia 2015

Misja w Bośni i HercegowinieW tym liczącym niespełna 4 miliony mieszkańców państwie przeplatają się losy trzech różnych narodowości. Nie zagojone rany po wojnie domowej z początku lat 90. XX wieku wciąż tworzą głębokie podziały między zamieszkującymi tu katolickimi Chorwatami, prawosławnymi Serbami i – stanowiącymi ponad połowę społeczeństwa – muzułmańskimi Bośniakami. Podziały te nierzadko podżegane są przez politycznych przywódców poszczególnych grup, którzy to tworząc iluzję zagrożenia ze strony innych próbują utrzymać swój status w rządowych strukturach. Skutkuje to nadmiernie rozbudowanym systemem administracji publicznej na którego finansowanie przeznaczane jest ponad 40% PKB (dla porównania w Polsce – 2,8%) a Bośnia pozostaje jednym z najbiedniejszych i najbardziej skorumpowanych krajów w Europie.

 
Wieści z frontu PDF Drukuj Email
Sergiej i Waleria Zawalni   
15 marca 2015

Budynek Zboru Baptystów w Pierwomajsku po spaleniuSłowo Prawdy: Proszę, przedstawcie się czytelnikom Słowa Prawdy.

Nazywam się Siergiej Zawalny. Jestem diakonem zboru baptystów w Pierwomajsku. Zajmowałem się zakładaniem nowej wspólnoty w sąsiednim miasteczku. W naszej placówce było już około 20 osób. Niestety wojna zniszczyła całą tę pracę. Moja żona Waleria prowadziła jeden z dwóch chórów w zborze. Mamy pięcioro dzieci, dwoje jest już dorosłych i ma swoje rodziny, a trójka jest jeszcze z nami.

 
Ukraina – pomoc poszkodowanym PDF Drukuj Email
Konstanty Wiazowski   
15 listopada 2014

Wydarzenia na Majdanie, aneksja Krymu i wojna na wschodzie kraju stały się wyzwaniem dla Kościoła. Na początku lata tego roku, gdy sytuacja stała się krytyczna, Kościół Baptystów Ukrainy powołał ośrodek koordynujący niesienie pomocy poszkodowanym na wschodzie kraju. Jego zadaniem jest zabezpieczenie miejsca i utrzymanie uchodźców, poszukiwanie im pracy, zbieranie środków materialnych i dostarczanie ich na wschodnie tereny oraz niesienie pomocy rannym żołnierzom.

 
Reklama

Statystyki

Użytkowników : 803
Artykułów : 2466
Zakładki : 1
Odsłon : 5415450

Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 211 gości